Skip to main content

Privacy

beleid

Wunderscore

Wij zorgen voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens!

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In ons privacybeleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Wunderscore. Je dient zich ervan bewust te zijn dat Wunderscore niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacybeleid te accepteren.

Wunderscore respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wunderscore, gevestigd te Kerkrade, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 92598897, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
contact@wunderscore.nl

Om jou goed te kunnen helpen, verwerken wij persoonsgegevens.

Wunderscore verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • _Voor- en achternaam;
 • _Geslacht;
 • _Adresgegevens;
 • _Telefoonnummer;
 • _E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Je betalingsgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet bewaard dan wel opgeslagen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@wunderscore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wunderscore verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

Het afhandelen van je betaling;

 • – Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits je heeft aangegeven deze te wensen ontvangen);
 • – Je per e-mail of telefonisch te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • – Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Wunderscore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn zal in ieder geval conform de duur zoals deze bij wet is bepaald zijn.

Wunderscore verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wunderscore deelt cookies uit, helaas geen roze koeken of stroopwafels.

Wunderscore gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wunderscore gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast maken wij gebruik van geanonimiseerde analytische cookies. Deze verschaffen ons inzage in het bezoek van onze website op basis van bijvoorbeeld bezoekersaantallen en populaire producten.

Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer, tablet of smartphone het bezoek plaatsvindt.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link.

Hoe zat het ook alweer met de persoonsgegevens.

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wunderscore en heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@wunderscore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, kunnen wij je eventueel vragen om jezelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wunderscore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wunderscore neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via contact@wunderscore.nl.

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien dit privacybeleid wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.

Contact
Voor vragen of andere informatie, kun je mailen naar Wunderscore, contact@wunderscore.nl

Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 11-01-2024.